HR-ORUZJE.ORG
HOME   |   FORUM   |   ZAKON   |   CHAT   |   LINKOVI   |   DOWNLOAD   |   KONTAKT
ABOUT SCOPEZERO

 

 

A D V E R T I S E M E N T     H E R E

 

 

ScopeZero v.1.4

ScopeZero is smartphone (ANDROID) application to help you easy zero your scope on any gun and any distance.

ScopeZero je smartphone (ANDROID) aplikacija koja će vam pomoći da lako "upucate" optički ciljnik na bilo kojem oruzju i bilo kojoj udaljenosti.

 

              lead programmer / glavni programer: Pekic Dejan
 idea, concept, design / ideja, koncept, dizajn: Gasparovic Damir

figure #1

ENGLISH

Step 1. Mount target at desirable known distance, or accurately measure distance from shooting position to mounted target.

Step 2. Fire 3-5 shot group at same point of aim (POA) regardeless where the group is on target.

Step 3. Find group center and measure its horizontal and vertical distance from POA.

Step 4. On ScopeZero application enter target distance, and horizontal off center distance.
[fig. #3]

NOTE: Use checkbox to select desired measure units, if using meters for target distance, must use centimeters for off center distance, or if using yards for target distance, must use inches for off center distance.
[fig. #1 & fig. #2.]

Step 5. ScopeZero application will provide 3 type of click value adjustments, ½, ¼ and MOA @ Click. Use result corresponding adjustment your scope uses and turn number of clicks needed to make correction (left or right).
[fig. #4 & fig. #5]

Step 6. Repeat step 4. and step 5. for vertical off center distance.

Step 7. Again fire 3-5 shot control group at target in same POA to check your adjusted zero. If the group center is still off POA, repeat step 3., step 4. and step 5.

figure #2

HRVATSKI

Korak 1. Postavite metu na željenu poznatu udaljenost, ili točno izmjerite udaljenost od mjesta gađanja do postavljene mete.

Korak 2. Ispalite 3-5 hitaca u grupu ciljajući u istu točku (TC) bez obzira gdje se grupa pogodaka nalazila na meti.

Korak 3. Pronađite centar grupe i izmjerite njegovu horizontalnu i vertikalnu udaljenost od točke ciljanja (TC).

Korak 4. na ScopeZero aplikaciji unesite udaljenost mete, i horizontalnu udaljenost centra grupe i TC.
[fig. #3]

NAPOMENA: Koristite kvačicu za odabir željenih mjernih jedinica, ako koristite metre za udaljenost mete, morate koristiti centimetre za udaljenost grupe pogodaka od TC, ili ako koristite jarde za udaljenost mete, morate koristiti inče za udaljenost grupe pogodaka od TC.
[fig. #1 & fig. #2.]

Korak 5. ScopeZero aplikacija će dati 3 vrste vrijednosti za podešavanje, ½, ¼ and ⅛ Minute-Of-Agle po kliku. Koristite rezultat odgovarajući načinu podešavanja na vašem optičkom ciljniku i okrenite potrebni broj klikova da bi podesili ciljnik (lijevo ili desno).
[fig. #4 & fig. #5]

Korak 6. Ponovite korak 4. i korak 5. za vertikalnu udaljenost grupe pogodaka od TC.

Korak 7. Ponovno ispalite 3-5 hitaca za kontrolnu grupu u istu TC da provjerite podešenost ciljnika. Ako je grupa još uvijek izvan TC, ponovite korak 3., korak 4. i korak 5.

figure #3

 

figure #4

 

figure #5

 
HR-ORUZJE.ORG